Mesto Prievidza podporí najmenších športovcov15. 8. 2018 13:07

Deti v predškolskom veku navštevujúce prievidzské materské školy absolvujú na prelome rokov 2018 a 2019 kurz korčuľovania.

V dňoch od 1.9. 2018 do 31.3. 2019 bude ľadová plocha hokejového štadióna v Prievidzi patriť našim najmenším športovcom. Mesto Prievidza sa rozhodlo finančne podporiť kurz korčuľovania pre deti v predškolskom veku.
Celkovo sa počas kurzu vystrieda 350 detí z 9 materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Jeho cieľom je u detí podporiť záujem o šport a rozvíjať ich motorické schopností. Deti budú trénovať lektori, ktorí spĺňajú kvalifikáciu na vykonávanie tejto činnosti v súlade s vyhláškou ministerstva školstva, prípadne disponujú licenciou na trénovanie detí a mládeže.

Časová dotácia pre jednu materskú školu na jeden kurz je 10 hodín po 60 minút (10 pracovných dní) v čase od 9.00 do 11.00. Rozvrhnutie kurzu je dva krát týždenne pre jednu škôlku. Realizácia kurzu vyžaduje špeciálne pomôcky, ktoré budú zabezpečené mestom Prievidza ako zriaďovateľom MŠ, respektíve budú môcť deti využiť aj vlastné pomôcky.Patria k nim korčule, ochranné prilby, chrániče na kolená a odporúčané špeciálne pomôcky: chrániče na zápästia, pevné rukavice. Ako poznamenala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková „ Hokej v meste Prievidza vychoval viacero talentovaných hokejistov a dokonca reprezentantov. Práve prostredníctvom tohto kurzu by sme radi objavili budúcich Sekerov a Viedenských.“

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri