Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že začalo distribuovať piesok a vrecia.Lorem ipsum dolor sit amet 16. 8. 2010 16:28
Občania, ktorí ich potrebujú, sa môžu prihlásiť na tiesňovom čísle Mestskej polície č. 159, alebo na mobilnom telefónnom čísle zástupcu primátora mesta Prievidza Ing. Milana Dérera - 0905 393 795. Upozorňujeme, že piesok do vriec si z dôvodu nedostatku kapacít musia naplniť sami občania.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri