Mesto Prievidza opäť výrazne podporilo mládežnícky šport



20. 5. 2019 09:59

Mesto Prievidza podporí športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi. Dotácie pre športové kluby na športovú činnosť na mestských športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na prevádzku športovísk, sú schválené v rozpočte mesta spolu vo výške viac ako 670 tisíc eur.  Ďalšie dotácie vo výške  90-tisíc eur dostanú kluby na činnosť mládežníckych družstiev. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ prerozdelí aj desaťtisíc eur na rôzne ďalšie podujatia či aktivity športových klubov.

Šport ideálnou voľbou
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi už na svojom januárovom zasadnutí odporučila primátorke mesta udeliť dotácie vo výške viac ako 90 tisíc eur na činnosť mládežníckych športových družstiev a ďalších takmer päťtisíc tisíc eur na rôzne športové podujatia či aktivity. „Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľnou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. 


Pribudli dva kluby
Celkovo komisia odporučila celoročnú podporu mládežníckeho športu pre 17 športových klubov. „Finančne sa pomohlo všetkým klubom, ktoré pracujú s mládežou a požiadali o dotáciu. V porovnaní s minulým rokom pribudli do systému dotačnej podpory zo strany mesta dva kluby. Prvým sú kickboxeri Energyfight Prievidza, druhým lukostrelci z LK Epirus Prievidza,“ prezradil Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi. „Pridelené dotácie môžu kluby využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží,“ dodal Bucák. 

Najviac futbalisti
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou na celoročnú podporu mládežníckych tímov najviac od mesta dostali prievidzskí futbalisti FC Baník. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 24 000 tisíc eur.  Mladým basketbalistom MBA navrhla komisia udeliť 16 550 eur, volejbalistom VK 12 700 eur. Hokejisti MŠHK mládež dostali  dotáciu vo výške 11 700 eur, zápasníci  ZK Baník 6100 eur, karatisti KK FKŠ 3850 eur, športoví gymnasti GK Elán 3500 eur, džudisti TJ Sokol 2850 eur, korfbalisti SKK Dolphins, plavci MPK a karatisti ŠŠK  po 2000 eur.  Moderným gymnastkám KMG Argo navrhla komisia udeliť 1860 eur, fitneskám ŠK Fitness Free a kickboxerom  Energyfight  po 1300 eur, cyklistom CK Velosvet 1000 eur, šachistom ŠK Prievidza 800 eur a lukostrelcom LK Epirus 600 eur.

Ďalšie udelené dotácie
Okrem spomínaných prostriedkov mesto Prievidza prievidzským klubom prerozdelilo od začiatku roka 2019 aj ďalších viac ako 5-tisíc eur. „Sú to dotácie na organizovanie rôznych podujatí, seniorských súťaží, zmysluplných športových aktivít resp. sme podporili výjazdy našich športovcov na významné medzinárodné súťaže,“ ozrejmil Branislav Bucák.  Komisia odporučila napríklad podporiť aktivity Olympijského klubu dotáciou vo výške 1100 eur, ďalšiu dotáciu od mesta vo výške 1500 eur dostali aj hokejisti HC Prievidza. Občianske združenie Hornonitriansky beh získalo 600 eur na organizovanie bežeckého podujatia, stolní tenisti STK Prievidza rovnako 600 eur.

Dotácie na nájom športovísk
Výraznou pomocou pre športové kluby zo strany mesta sú aj dotácie, ktoré sú udelené klubom na nájom za tréningový a zápasový proces a ďalšiu činnosť na mestských športoviskách. Tieto dotácie sú poskytované na účel hradenia záväzkov voči správcovi športovísk, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza. Mladí hokejisti MŠHK mládež dostali dotáciu na svoju činnosť na zimnom štadióne vo výške 197 500 eur, hokejisti HC Prievidza 16 500 eur. Futbalistom mesto udelilo dotáciu 105 tisíc eur na prenájom futbalového štadióna a futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke. Na využívanie športovej haly, a prenájom priestorov v nej, poskytlo mesto basketbalistom BC Prievidza dotáciu 55 033 eur, volejbalistom VK Prievidza 44 376 eur, mládežníckym basketbalistom MBA Prievidza 22 760 eur, gymnastom GK Elán 15402 eur, zápasníkom ZK Baník 11 705 eur, korfbalistom SKK 8 200 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 4550 eur.
Na prevádzku a údržbu futbalového ihriska v Hradci je plánovaná dotácia z rozpočtu vo výške 2295 eur. V rozpočte mesta sú vyčlenené aj prostriedky na prevádzkovanie krytej plavárne vo výške 187 000 eur a športového areálu v ZŠ S. Chalupku vo výške 2 000 €.




Rekonštrukcia štadióna aj cyklotrasa
Dotácie, ktoré poskytuje mesto športovým klubom a financovanie prevádzky športovísk, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na rozvoj športu. „Tento rok sa dokončuje projekt rekonštrukcie futbalového štadióna. Mesto tiež začne realizovať projekt cyklotrasy, ktorá spojí Zapotôčky a mestský park. Investíciou do športovej infraštruktúry budú aj obnovené oddychové zóny, ktoré vzniknú pri realizácii obnovy vnútrobloku na Zapotôčkoch,“ dodáva primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri