Mesto Prievidza opäť finančné podporí viacero športových klubovLorem ipsum dolor sit amet 17. 3. 2017 08:03

Mesto Prievidza podporí športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi. Dotácie pre športové kluby na športovú činnosť na mestských športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na prevádzku športovísk, sú schválené v rozpočte mesta spolu vo výške viac ako 670 tisíc eur. Ďalšie dotácie vo výške viac ako 90 tisíc eur dostanú kluby na činnosť mládežníckych družstiev. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ prerozdelí aj desať tisíc eur na rôzne ďalšie podujatia či aktivity športových klubov.

Pribudli korfbalisti
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi odporučila primátorke mesta na januárových a februárových zasadnutiach udeliť dotácie vo výške viac ako 90 tisíc eur na činnosť mládežníckých športových družstiev. „Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľnou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému  rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. 

Celkovo komisia  odporučila celoročnú podporu pre 17 športových klubov pracujúcich s mládežou. V porovnaní s minulým rokom pribudol do systému podpory zo strany mesta korfbalový klub SKK Dolphins Prievidza, ktorý začal vo väčšom pracovať s mládežou a čakajú ho tento rok viaceré súťažné výjazdy do Maďarska a okolitých krajín,“ prezradil Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi.  Pridelené dotácie môžu kluby využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží. 

Najviac futbalisti
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou na celoročnú podporu mládežníckych tímov najviac od mesta dostanú futbalisti FC Baník Horná Nitra. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 20 tisíc eur.  Mladým basketbalistom MBA navrhla komisia udeliť 15 850 eur, volejbalistom VK Prievidza 12 tisíc eur. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 11 800 eur.  Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla komisia udeliť 5700 eur, športovým gymnastom GK Elán 3500 eur, plavcom MPK Prievidza 3000 eur, karatistom KK FKŠ 3600 eur, karatistom ŠŠK 3300 eur, džudistom TJ Sokol 2820 eur, kickboxerom ŠK Kickbox Idranyi 2560 eur, korfbalistom SKK Dolphins 1500 eur, moderným gymnastkám KMG Argo 1360 eur, tenistom TK Prievidza 1000 eur, fitneskám ŠK Fitness Free rovnako 1000 eur, šachistom ŠK Prievidza 950 eur, atlétom a cyklistom 3atletics 800 eur.

Systém prerozdelenia financií bol podobný ako posledné roky, jeho základnými piliermi bol počet mladých členov klubu z Prievidze a predpokladané náklady na dopravu na súťaže,“ dodal Branislav Bucák. Komisia navrhla udeliť aj viaceré ďalšie dotácie na organizáciu rôznych športových podujatí. Tie po schválení primátorkou poskytne mesto Stolnotenisovému klubu Prievidza, Futbalovému klubu Veľká Lehôtka či Olympijskému klubu Prievidza.

Dotácie na nájom športovísk
Ďalšou výraznou pomocou pre športové kluby zo strany mesta sú dotácie, ktoré sú udelené klubom na nájom za tréningový a zápasový proces a ďalšiu činnosť na mestských športoviskách. Tieto dotácie sú poskytované na účel hradenia záväzkov voči správcovi športovísk, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza. Mladí hokejisti MŠHK mládež dostali dotáciu na svoju činnosť na zimnom štadióne vo výške 197 500 eur, hokejisti HC Prievidza 16 500 eur. Futbalistom mesto udelilo dotáciu 105 tisíc eur na prenájom futbalového štadióna a futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke. Na využívanie športovej haly, a prenájom priestorov v nej, poskytlo mesto basketbalistom BC Prievidza dotáciu 55 033 eur, volejbalistom VK Prievidza 44 376 eur, mládežníckym basketbalistom MBA Prievidza 22 760 eur, gymnastom GK Elán 15402 eur, zápasníkom ZK Baník 11 705 eur, korfbalistom SKK 8 200 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 4550 eur.

Na prevádzku a údržbu futbalového ihriska v Hradci je plánovaná dotácia z rozpočtu vo výške 2295 eur. V rozpočte mesta sú vyčlenené aj prostriedky na prevádzkovanie krytej plavárne vo výške 187 000 eur a športového areálu v ZŠ S. Chalupku vo výške 2 000 €.

Ďalšie dotácie
Možnosť získať dotácie  na jednotlivé podujatia majú oprávnení žiadatelia aj naďalej. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít môže v priebehu roka 2017 ešte odporučiť udelenie dotácii vo výške takmer desať tisíc eur.

O dotáciu nás požiadali aj basketbalisti z BC Prievidza. Tento klub naše mesto úspešne reprezentoval v európskom pohári FIBA. Majstrov Slovenska ešte čaká náročné vyvrcholenie domácej sezóny. Aj preto bola v mestskom zastupiteľstve zhoda na tom, že klubu poskytneme dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 20 tisíc eur. Verím, že nám basketbalisti urobia podobnú radosť ako v minulej sezóne,“ vysvetľuje prievidzská primátorka Katarína Macháčková.

Rekonštrukcie i nové športoviská
Dotácie, ktoré rozdeľuje mesto športovým klubom, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na šport. „Snažíme sa aj o skultúrňovanie našich športových stánkov. Najväčšou investíciou, ktorá je tento rok plánovaná, je modernizácia futbalového štadióna.  V rozpočte je na ňu vyčlenených 1,5 milióna eur, pričom polovicu tvorí grant zo Slovenského futbalového zväzu účelovo viazaný na vybudovanie novej tribúny a výmenu sedačiek na hlavnej tribúne. Druhá polovica sú vlastné zdroje. Ďalšou väčšou investíciou do športovísk bude výmena osvetlenia a podhľadu v zápasníckej a gymnastickej telocvični. V rozpočte máme na ňu vyčlenených 90 tisíc eur. Veľkou investičnou akciou je aj budovanie nového multifunkčného ihriska na Zapotôčkoch, v areáli ZŠ na Ulici P. Dobšinského. V rozpočte je na tento účel čiastka 120 tisíc eur. V súčasnosti sa už realizuje výberové konanie na zhotoviteľa,“ dodáva Katarína Macháčková.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri