Mesto Prievidza ocenilo jednotlivcov a kolektívy v oblasti kultúryLorem ipsum dolor sit amet 24. 2. 2020 16:19

V piatok 14. februára 2020 sa uskutočnilo podujatie Kultúra 2019 spojené s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2019 v rámci regiónu hornej Nitry.

Pred samotným slávnostným večerom sa s ocenenými v priateľskej atmosfére stretol viceprimátor Ľuboš Jelačič, aby poďakoval tým, ktorí osobitným spôsobom prispeli k zviditeľneniu mesta Prievidza v oblasti kultúry. „V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme význam aktivít podporujúcich a rozvíjajúcich kultúrne hodnoty v spoločnosti. Teší ma, že aj z nášho mesta pochádzajú vynikajúci  umelci, ktorí svojou tvorbou obohacujú mozaiku nášho života a podieľajú sa na odkrývaní krásy umenia a jeho sprístupnení širokej verejnosti,“ prihovoril sa prítomným viceprimátor.

Medzi ocenených kultúrno-osvetových pracovníkov a kolektívov za rok 2019 patrili:
Peter Kršiak, hudobník a moderátor
Ján Sabo a Anna Sabová, tvorcovia periodika Prievidzsky občasník
Silvia Kupcová, knihovníčka
Janka Krištof - Lehotská, speváčka
Peter Dechet, producent a gitarista
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Úsek pre prácu s dospelým čitateľom a Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov
Amália Lomnická, dlhoročná kultúrno-osvetová pracovníčka
Folklórny súbor Vtáčnik


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri