Mesto Prievidza nie je ľahostajné k historickým pamiatkamLorem ipsum dolor sit amet 26. 7. 2018 09:17

Výrazné trhliny v interiéri najvýznamnejšej pamiatky v Prievidzi piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie vyžadujú odbornú opravu. Na ich rekonštrukciu mesto Prievidza vyčlenilo dotáciu v celkovej výške 4000 eur.

Trhliny na interiérovej fasáde piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi si vyžadujú urýchlenú  rekonštrukciu. Vlastník kostola oslovil reštaurátorov, ktorí konštatovali, že je nevyhnutné havarijnú situáciu čím skôr riešiť a trhlinu sanovať. Vlastník nie je schopný vyčleniť zo svojho rozpočtu celú čiastku odhadovaných nákladov na rekonštrukčné a reštaurátorské práce. Oslovil preto mesto Prievidza so žiadosťou o finančnú pomoc, ktorá bola predložená na schválenie. Komisia pre kultúru túto žiadosť schválila a rekonštrukciu podporí. Výsledkom bude opäť bezpečná návšteva kultúrnej pamiatky pre širokú verejnosť.


„Piaristický kostol je dominantnou súčasťou historického jadra mesta Prievidza. Rehoľa piaristov na Slovensku sa obrátila so žiadosťou o pomoc na mesto Prievidza, nakoľko má táto kultúrna pamiatka vážnu havarijnú situáciu. Kostol, ktorý je súčasťou mesta od roku 1666 a navštívi ho množstvo turistov, má na ľavej klenbe výrazné trhliny. Situácia je tak vážna, že môže ohroziť zdravie a život ľudí, ktorí sa zúčastňujú návštev kostola alebo bohoslužieb. „Hlavne pre tieto dôvody sme sa rozhodli vyčleniť finančné prostriedky na krytie časti nákladov spojených so sanáciou trhlín,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
 
Finančná dotácia z rozpočtu mesta vo výške 4000 eur bude použitá na krytie časti nákladov spojených so sanáciou prasklín a ich rekonštrukčné reštaurátorské práce na fasáde piaristického kostola.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri