Mesto Prievidza mení cestovný poriadok MHD19. 9. 2011 10:49

Mesto Prievidza prehodnotilo sťažnosti a podnety zo strany nespokojných obyvateľov voči novému cestovnému poriadku Mestskej hromadnej dopravy, ktorý platil od 1.9. 2011.

Niektoré požiadavky boli vyhodnotené ako opodstatnené, a tak dochádza k niekoľkým zásadným zmenám v cestovnom poriadku. V ďalších týždňoch dôjde k vyhodnocovaniu dopadov vynoveného cestovného poriadku a v prípade potrieb pristúpi vedenie mesta  k  ďalším revíziám. 

 Nasledovné zmeny sa uskutočnia na trase do prímestskej časti Hradec a budú platné od 21. semptembra :

1: Zavedenie nových spojov:                   

Ktoré budú premávať v čase 9:45 h a 22:15 h.

2: Zmeny existujúcich spojov:      

Odchod linky číslo 51 sa presúva z 17:15 h na  17:20 h.

Odchod linky číslo 55 sa presúva z 18:15 h  na 18:20 h.

Odchod linky číslo 63 sa presúva z 4:30 h na 4:15 h.

Linka číslo 31 bude premávať aj cez pracovné dni

 
3: Zapracovanie nových zastávok:               
Linky číslo 13 a 11 budú stáť aj na zastávkach Magura, Svätoplukova.
Linky číslo 7, 15, 17 a 19 budú stáť na zástavkách Pošta 4, Zimný štadión.
Tieto spoje cez spomínané zastávky premávali, ale doposiaľ  nemali zapracované uvedené zastávky.
 
Sťažnosti zo strany verejnosti smerovali najmä k preplneným autobusom smerujúcich do prímestských častí. Tu je potrebné brať do úvahy predovšetkým fakt, že v prvý deň školského roku neprebehlo vyučovanie na rôznych školách podľa jednotlivých rozvrhov. Zo škôl boli žiaci púšťaní skôr, čo malo za následok preplnenie niektorých spojov. Ďalšie informácie o týchto zmenách budeme postupne aktualizovať.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri