Mesto Prievidza ďakuje za zabezpečenie obedov pre ľudí v núdzi



23. 12. 2020 11:21

Ako počas 1. vlny pandémie v jarnom období, tak aj v 2. vlne spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. podala pomocnú ruku mestu Prievidza pri zabezpečovaní teplého jedla pre ľudí bez domova, ktorí sú klientmi sociálnych zariadení Harmónia n.o. a Charita sv. Vincenta v Prievidzi.

Samotný výdaj jedla zabezpečovali zamestnanci charity pod vedením jej riaditeľa p. Petráša, za čo im patrí poďakovanie. Veľká vďaka však patrí zamestnancom spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Ľubomírovi Sivákovi a Lukášovi Hepnerovi, ktorí obetavo vo svojom osobnom voľne od 16.11. do 21.12.2020 každý pracovný deň dovážali z reštaurácie Pizza Pub Jantár 70 obedov pre ľudí v núdzi.

Vianoce sú sviatkami radosti, hojnosti, sú časom, kedy prejavujeme lásku, pozornosť a súcit nielen svojim blízkym, ale aj neznámym ľudom, ktorých životný osud priviedol na okraj spoločnosti, do chudoby a beznádeje. Práve týmto obyvateľom nášho mesta spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. pripravila aj štedré a radostné Vianoce - 21.12. 2020 si klienti útulku a charity pochutili na skvelej vianočnej kapustnici. Okrem toho ich čakalo aj radostné prekvapenie – darčeky od spoločnosti, ktoré spríjemnia ich neľahký život.

Mesto Prievidza ďakuje spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. za humanitárnu pomoc v roku 2020. Všetkým zamestnancom spoločnosti želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa úspechov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri