Mesto Prievidza ďakuje za pomoc23. 4. 2020 15:40

Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o. sa rozhodla zabezpečiť testovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. Ďakujeme.

Zariadenie pre seniorov patrí v týchto dňoch v súvislosti s výskytom koronavírusu medzi najviac ohrozené lokality. Situácia je náročná práve v tom, že zamestnanci zariadenia denne zabezpečujú klientom doprovod z a do nemocnice alebo do iných ambulancií mimo priestorov zariadenia. Tým sa môžu vytvárať potenciálne riziká šírenia vírusu.

Spoločnosť Brose sa rozhodla sponzorsky zabezpečiť testy pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v týchto dňoch na pracovisku a ktorí ešte neprešli testovaním. Celkovo bude zabezpečených 114 testovaní. „Za uvedenú pomoc sme nesmierne vďační. Veríme, že aj toto opatrenie nám pomôže udržať situáciu v zariadení na priaznivej úrovni. Naozaj zo srdca spoločnosti ďakujeme,“ povedala primátorka Prievidze K. Macháčková. Testovanie zamestnancov bude zabezpečené v piatok 24. apríla od 8.00 h.

„Región Prievidze sa snažíme podporovať, od kedy sme v ňom začali pôsobiť. Aj v týchto časoch chceme byť príkladom spoločensky zodpovednej firmy, ktorej záleží na našom meste.“ uviedol pri tejto príležitosti Axel Mallener, konateľ spoločnosti Brose.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri