Mesto Prievidza ďakuje za pomoc23. 4. 2020 15:40

Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o. sa rozhodla zabezpečiť testovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. Ďakujeme.

Zariadenie pre seniorov patrí v týchto dňoch v súvislosti s výskytom koronavírusu medzi najviac ohrozené lokality. Situácia je náročná práve v tom, že zamestnanci zariadenia denne zabezpečujú klientom doprovod z a do nemocnice alebo do iných ambulancií mimo priestorov zariadenia. Tým sa môžu vytvárať potenciálne riziká šírenia vírusu.

Spoločnosť Brose sa rozhodla sponzorsky zabezpečiť testy pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v týchto dňoch na pracovisku a ktorí ešte neprešli testovaním. Celkovo bude zabezpečených 114 testovaní. „Za uvedenú pomoc sme nesmierne vďační. Veríme, že aj toto opatrenie nám pomôže udržať situáciu v zariadení na priaznivej úrovni. Naozaj zo srdca spoločnosti ďakujeme,“ povedala primátorka Prievidze K. Macháčková. Testovanie zamestnancov bude zabezpečené v piatok 24. apríla od 8.00 h.

„Región Prievidze sa snažíme podporovať, od kedy sme v ňom začali pôsobiť. Aj v týchto časoch chceme byť príkladom spoločensky zodpovednej firmy, ktorej záleží na našom meste.“ uviedol pri tejto príležitosti Axel Mallener, konateľ spoločnosti Brose.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri