Mesto prerozdelí na mládežnícky šport rekordnú čiastku2. 2. 2016 10:16

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi odporučila primátorke mesta udeliť dotácie na celoročnú činnosť sedemnástim športovým klubom pracujúcim s mládežou. K dispozícii na tento účel mala deväťdesiattisíc eur.

„Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľnou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému  rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.  „Mesto financuje nielen prevádzku zimného štadióna, futbalového štadióna, haly či plavárne, ale aj priamo pomáha finančnými dotáciami jednotlivým športovým klubov. O tom, že máme úprimný záujem, aby naše deti športovali, svedčí aj fakt, že sme v rozpočte na rok 2016 navýšili oproti vlaňajšku sumu dotácie na celoročnú podporu mládeže o desaťtisíc eur,“ dodáva primátorka.

Pribudli štyri kluby
Návrh prerozdelenia dotácií jednotlivým klubom pripravila Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít. V januári zasadala štyrikrát v snahe urýchliť dotačný proces, aby športové kluby dostali čo najskôr dotácie z mestského rozpočtu na svoje účty.
„V porovnaní s minulým rokom mesto podporí o štyri kluby viac, do systému celoročnej podpory pribudli – moderné gymnastky KMG Argo, pretekári klubu 3atletics, Športovej školy karate a Tenisového klubu Prievidza. Celkovo medzi sedemnásť klubov mesto prerozdelí na celoročnú podporu 90-tisíc eur, ktoré môžu kluby využiť na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží.  Systém prerozdelenia financií bol podobný ako posledné roky, jeho základnými piliermi bol počet mladých členov klubu z Prievidze a predpokladané náklady na dopravu na súťaže,“ hovorí Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít.

Najviac futbalisti
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou najviac od mesta dostanú na svoju športovú činnosť futbalisti FC Baník Horná Nitra. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 19 800 eur. Okrem toho futbalový klub mesto podporuje aj dotáciou 105-tisíc eur na prevádzku futbalového štadióna, pričom financie mesto Prievidza poskytuje správcovi športoviska, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza (TSMPD). Mladým basketbalistom MBA navrhla komisia udeliť 14 265 eur, volejbalistom VK Prievidza 11 890 eur. Veľkou pomocou a podporou pre tieto i mnohé ďalšie športové kluby je aj to, že mesto hradí prevádzku športovej haly transferom TSMPD vo výške 146-tisíc eur ročne. Mládežnícke športové kluby ju môžu využívať pri svojom tréningovom a zápasovom procese bezplatne. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 11 060 eur. Mládežnícky hokejový klub je podporovaný od mesta aj 214-tisícovou dotáciou na prevádzku zimného štadióna, ktorá je poskytovaná takisto správcovi športoviska TSMPD. Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla udeliť 5180 eur, športovým gymnastom GK Elán 4100 eur, plavcom MPK Prievidza 3560 eur, karatistom KK FKŠ 3500 eur,  karatistom ŠŠK 3280 eur, džudistom TJ Sokol 2620 eur, kickboxerom ŠK Kickbox Idranyi 2560 eur, tenistom TK Prievidza 1000 eur, atlétom a cyklistom 3atletics 960 eur, fitneskám ŠK Fitness Free 780 eur, moderným gymnastkám KMG Argo 700 eur, šachistom ŠK 560 eur a džudistom I. Judo klubu 180 eur.

Ďalšie dotácie
Spomínané čiastky nie sú to jedinými dotáciami, ktoré kluby od mesta dostanú.  „Na januárových zasadnutiach komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít sme odporučili udeliť aj ďalšie dotácie. Zápasníci dostali 1000 eur na domáci Medzinárodný turnaj mládeže a na výjazd na turnaj do Valjeva. Basketbalisti zasa rovnakú čiastku na domáci turnaj Dodo cup a účasť na turnaji vo Valjeve. Sumu 600 eur zsa získal od mesta na nákup dresov pre mládežníkov prievidzský florbalový klub. Rôznymi čiastkami sme podporili aj ďalšie aktivity našich športových klubov,“ dodáva Bucák.

Ako ďalej prezradil Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít tento rok bude prerozdeľovať celkovo viac ako 107-tisíc eur. Navyše, viaceré dotácie podporujúce športové aktivity sú už zaradené priamo zaradené v rozpočte, celková suma dotácii športovým klubov je tak ešte vyššia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri