Mesto pomáha zachraňovať školy.Lorem ipsum dolor sit amet 19. 8. 2010 15:19
Na základe výzvy o pomoc pri odstraňovaní škôd po povodni zo strany vedenia ZŠ Rastislavova, sa do pomocnej brigády vo štvrtok 19.8. 2010 zapojilo 32 úradníkov z Mestského úradu v Prievidzi. Pomáhali s čistením ZŠ Rastislavova a ZUŠ L. Stančeka, škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pokračovať v brigáde sa bude aj v piatok 20.8.
2010.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri