Mesto pokračuje v opravách chodníkov20. 6. 2014 07:44

Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) na základe požiadaviek obyvateľov mesta v týchto dňoch dokončila opravy ďalších poškodených chodníkov. Opráv sa dočkali chodníky na Ul. J.Murgaša a na Ul. Kolomana Novackého pri ABC Markete.

Mestská spoločnosť SMMP vykonala v jarných mesiacoch opravu prepadnutej dlažby pred obchodnými prevádzkami pri ABC Markete na sídlisku Kopanice v hodnote 2 763 €. Na tomto chodníku bola opravená dlažba v úseku 90m2. Ďalšiu realizáciu predstavuje oprava prepadnutého chodníka na Ul. J. Murgaša v hodnote 1420,64 €.

Od začiatku roka 2014 sa s ohľadom na poveternostné vplyvy a finančné možnosti rozpočtu   zrealizovali viaceré opravy chodníkov. Mestská spoločnosť SMMP opravila vstupy na Vnútornej ulici a chodníky v ďalších lokalitách mesta, napr. chodník na Šumperskej ulici.

Mesto Prievidza vedie podrobnú databázu požiadaviek, ktoré sumarizuje počas stretnutí vedenia mesta s obyvateľmi, počas stretnutí jednotlivých výborov volebných obvodov, prostredníctvom projektu Odkaz pre starostu alebo obhliadkou chodníkov prostredníctvom odborných zamestnancov MsÚ a SMMP. Podľa finančných možností mesta postupne dochádza k opravám chodníkov pre chodcov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri