Mesto podporilo tanečníkov z Fantastic ELKO1. 8. 2018 12:53

Každoročne mesto Prievidza podporuje formou dotácií viaceré, športové ale aj umelecké kolektívy. Sumu tisíc eur odsúhlasilo aj pre Tanečný klub Fantastic ELKO, ktorý patrí medzi najstabilnejšie umelecké kolektívy v meste.

Finančné prostriedky budú použité na krytie časti nákaldov spojených s materiálno - technickým zabezpečením klubu v podobe prenájmu priestorov a kúpy tanečných kostýmov potrebných na vystúpenia.
História klubu siaha do roku 1994, kedy súčasný vedúci tanečnej skupiny Norbert Burkuš založil prvú tanečnú skupinu so štyrmi dievčatami a okamžite sa stali populárni v regióne, ale aj na Slovensku. V roku 1996 vzniká oficiálny názov jeho skupiny „Fantastic“.
Norbert Burkuš ako choreograf vytvoril desiatky úspešných choreografií čoho svedectvom je viac ako 120 ocenení z rôznych tanečných súťaž a prehliadok a tri tituly majstra Európy. Môžeme tiež spomenúť niekoľko cien za kultúru v meste Prievidza a cena „Osobnosti mesta Prievidza za rok 2013“.
Fantastic prešiel pod vedením Norberta Burkuša od roku 1996 dlhú cestu. Dnes má viac ako 100 členov, pričom môžeme povedať, že sa vďaka jeho talentu a tvrdej práci zaradil medzi tanečnú špičku na Slovensku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri