Mesto ide dražiť bytyLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2012 06:49

Byty na Ulici Falešníka budú odpredávané do súkromného vlastníctva formou verejnej dražby. Celkovo tak bude vydražených 28 voľných bytov. Verejné dražby sa uskutočnia v dňoch 26., 27. a 29 novembra a taktiež 3. a 5. decembra v zasadačke prednostu na mestskom úrade.

Podrobný rozpis je dostupný na webovej stránke mesta Prievidza http://www.prievidza.sk/predaj-a-prenajom-majetku/, bol zverejnený aj v periodiku Novinky Prievidza č. 21/2012.Byty a garsónky, ktoré sa idú dražiť, sú vo vlastníctve mesta a nachádzajú na ul. Falešníka v Prievidzi. Ide o garsónky a 1-izbové byty, ktoré sú v súčasnosti voľné. Ceny sú stanovené znaleckým posudkom, cena za garsónku sa pohybuje od 5 000 eur, cena jednoizbového bytu od 14 000 eur.

Dražby sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky stanovené v oznámení o dražbe. Mesto má v najbližšom období v pláne predávať i ďalšie byty v tejto lokalite – o všetkom budeme včas informovať na stránkach mesta a novinárov prostredníctvom infolistu.

Mesto už začiatkom roka 2012 odpredávalo byty formou verejnej dražby. Takýmto spôsobom sa byty dostali do súkromného vlastníctva  skutočným záujemcom transparentným spôsobom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri