Mesto ide dražiť bytyLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2012 06:49

Byty na Ulici Falešníka budú odpredávané do súkromného vlastníctva formou verejnej dražby. Celkovo tak bude vydražených 28 voľných bytov. Verejné dražby sa uskutočnia v dňoch 26., 27. a 29 novembra a taktiež 3. a 5. decembra v zasadačke prednostu na mestskom úrade.

Podrobný rozpis je dostupný na webovej stránke mesta Prievidza http://www.prievidza.sk/predaj-a-prenajom-majetku/, bol zverejnený aj v periodiku Novinky Prievidza č. 21/2012.Byty a garsónky, ktoré sa idú dražiť, sú vo vlastníctve mesta a nachádzajú na ul. Falešníka v Prievidzi. Ide o garsónky a 1-izbové byty, ktoré sú v súčasnosti voľné. Ceny sú stanovené znaleckým posudkom, cena za garsónku sa pohybuje od 5 000 eur, cena jednoizbového bytu od 14 000 eur.

Dražby sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky stanovené v oznámení o dražbe. Mesto má v najbližšom období v pláne predávať i ďalšie byty v tejto lokalite – o všetkom budeme včas informovať na stránkach mesta a novinárov prostredníctvom infolistu.

Mesto už začiatkom roka 2012 odpredávalo byty formou verejnej dražby. Takýmto spôsobom sa byty dostali do súkromného vlastníctva  skutočným záujemcom transparentným spôsobom.


Info servis