Mesto distribuuje vrecúška na kuchynský odpad10. 5. 2021 09:25

Mesto zaviedlo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Priamo do domácností sú v týchto dňoch doručované špeciálne biodegradovateľné vrecká, ktoré budú slúžiť na zber tohto druhu odpadu.

V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručené biodegradovateľné vrecká, do ktorých môžu ľudia vhadzovať kuchynský odpad. Mesto Prievidza túto službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. Distribúcia biodegradovateľných vreciek by sa mala zopakovať do konca roka.

Je dôležité používať biodegradovateľné vrecká

Ľudia musia na zber kuchynského odpadu používať výlučne špeciálne biodegradovateľné, t.j. rozložiteľné vrecká. Igelitové vrecká nie sú na zber kuchynského odpadu vhodné.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri