Mesto aktívne chráni kultúrne dedičstvo7. 8. 2017 09:30

Pri zatepľovaní budov na sídlisku Píly nesmú zmiznúť z fasád žiadne doterajšie prvky.

Mesto Prievidza poskytlo Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Budúcnosť“ dotáciu 2000 eur na krytie časti nákladov spojených s obnovou a zateplením bytového domu so zachovaním pôvodných prvkov architektúry, teda fasádnych sgrafít.  Ide o zateplenie domu na prievidzskom sídlisku Píly, na Malej ulici.

Mesto poskytlo dotáciu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v platnom znení. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť jej vyúčtovanie do polovice decembra tohto roku.

Sídlisko Píly v Prievidzi stavali v päťdesiatych rokov 20. storočia v štýle socialistického realizmu. Súčasťou jednotlivých bytových domov, ale aj iných objektov, bola výtvarná výzdoba na fasádach. Vytvárali je známi slovenskí aj regionálni umelci, napríklad Milan Laluha, Vladimír Kompánek, Pavol Bley alebo Imrich Vysočan. Námety sgrafít sú rôzne - folklórne, rozprávkové, nechýbajú zvieratá či kvetinové ornamenty.

Pre sídlisko Píly platia v súčasnosti regulatívy územného a architektonického rozvoja. Dodržiavané musia byť aj pri zatepľovaní budov, pri ktorom nesmie byť potlačený žiadny fasádny prvok, to znamená, že aj sgrafitá musia byť zachované.

Mesto aj poskytovaním dotácií aktívne pomáha zachovávať vzácne kultúrne dedičstvo v Prievidzi. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri