Mesiac úcty k starším15. 10. 2013 07:55

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sú v rámci mesta Prievidza pripravené rôzne podujatia. Kultúrne a spoločenské stredisko pripravilo podujatie pod názvom Úcta k starším, ktoré je každoročne najväčším podujatím pre členov denných centier na území mesta Prievidza. Tento rok sa koná 16.októbra 2013 o 15.00 h v Dome kultúry v Prievidzi.

V rámci programu vystúpia deti z materských škôl a DFS Malý Vtáčnik. Po programe je pripravené pre návštevníkov spoločenské posedenie. V rámci seniorských podujatí pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi dva vzdelávacie kurzy, ktoré sú zamerané na rozvoj zročnosti seniorov.  Jedným z nich je výtvarná dielňa pod názvom Farby a čiary života, ktorá v týchto dňoch končí a práce z nej budú vystavené v Dome kultúry. Oficiálna prezentácia projektu je v utorok 15.októbra o 17.00 h v Dome kultúry. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Ďalším vzdelávacím kurzom je dramatoterapeutická dielňa - Seniorart 2., kde už po druhý krát predstavia seniori svoje životné skúsenosti v divadelnej forme. Tento projekt štartuje práve v týchto dňoch. Výstupom bude prezentácia na javisku v Dome kultúry.  Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri