Mesiac úcty k starším u BôbarovLorem ipsum dolor sit amet 30. 10. 2017 07:45

Jeseň je naozaj krásna a s ňou aj mesiac OKTÓBER, mesiac, ktorý je venovaný nám starším, či vlastne skôr narodeným.Je to mesiac úcty k starším. Starší ľudia nie sú menejcenní, sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Veď  človek sa učí celý život.

S radosťou a potešením sme prijali pozvanie primátorky mesta Prievidze, JUDr. Kataríny Macháčkovej, na dve milé udalosti a to na  Slávnostné stretnutie denných centier 9.10. 2017 v Dome kultúry PD s malým občerstvením a sprievodným programom s hudobnou skupinou zabávača pána Hruštinca bol príjemným spestrením dňa.

Druhé podujatie bolo 16.10.2017, a to prijatie 49 jubilantov z nášho centra pri príležitosti ich životných výročí v obradnej sále Mestského úradu v  Prievidzi, v  jeho moderných reprezentatívnych priestoroch pre občianske obrady. Slová, ktorými sa nám pani primátorka  prihovorila boli plné ľudskosti, láskavosti a úcty. Ďakujeme jej a mestu Prievidza!
Vážime si, že na nás nikdy nezabúdajú.

Ďalšie príjemné posedenie s hudbou pána Šmýkalu, s programom (skupiny Jas a Rozlet)    a malým občerstvením nám pripravil 23.10.2017 výbor DC Bôbar vo veľkej sále hotela Magura. K zúčastneným sa prihovorila pani predsedníčka Božena Rybárová, privítala hostí z vedenia mesta pánov viceprimátora  JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu PhD. a prednostu MsU MVDr. Norberta Turanoviča a tiež vedúceho kancelárie primátorky Mgr. Alojza Vlčku a hovorcu mesta Mgr. Michala Ďurejeho. Ich slová boli plné úcty k tým čo tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby šťastnými urobili nás, ich deti. Hrejivé boli aj slová Jaroslava Franca, podpredsedu výboru DC venované nám všetkým, ktorí máme šediny, no stále nás baví radosť, smiech a dobrá nálada.

Text :   Ing. Eva Špeťková Bucáková
Foto :   Štefan Rybár a Dušan Bolaček


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri