Medzinárodný výskum - Politické postoje1. 2. 2019 15:10

Nezávislá slovenská výskumná spoločnosť MEDIAN SK realizuje medzinárodný výskum s názvom Politické postoje v období od polovice januára 2019 do konca februára 2019. Prieskum je realizovaný aj v meste Prievidza.

Cieľom spoločnosti je prostredníctvom prieskumu získať informácie ohľadom domácej a medzinárodnej politickej situácie v meste Prievidza. Anketári budú kontaktovať obyvateľov, aby sa tohto výskumu zúčastnili. Opytovanie bude trvať približne 25 minút a bude realizované formou osobného rozhovoru.

Otázky sa budú týkať každodenného života, hodnôt a názorov obyvateľov mesta Prievidza. Odpovede budú anonymné a údaje, ktoré budú týmto prieskumom získané budú použité len pri vyhodnotení výskumu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri