Medzinárodný deň žien 20155. 3. 2015 11:57

Mesiac marec je známy ako prvý jarný mesiac v roku. Zároveň je to aj mesiac knihy! A rovnako si v marci pripomíname aj sviatok všetkých žien – Medzinárodný deň žien, ktorý oslavujeme v nedeľu, 8. marca.

Mesto Prievidza pri príležitosti sviatku všetkých žien pripravilo aj tento rok milé kultúrne podujatie venované členom Denných centier mesta Prievidza, ktoré sa bude konať utorok 10. marca 2015 o 14.30 h v Dome kultúry Prievidza za prítomnosti  primátorky a zástupcov mesta.

Ako hosť programu vystúpi spevácka skupina VEGA. Po programe bude pripravené pre návštevníkov spoločenské posedenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri