Medzinárodná konferencia Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva v rámci projektu Múzejné križovatkyLorem ipsum dolor sit amet 16. 9. 2011 13:00

Partnerstvo múzeí v súčasnej dobe nadobúda viacero podôb a veľkou mierou sa na ňom podieľajú aktivity, ktoré nachádzajú podporu v systéme grantových programov. Jedným z podujatí, ktorého organizátorom sú partnerské múzeá z dvoch strán hranice – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, sú Múzejné križovatky a v rámci neho dôležité miesto zaujíma medzinárodná konferencia s témou Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva.

Konferencia sa uskutoční  21. – 23. septembra 2011 v Prievidzi a stretnú sa na nej odborníci z múzeí, zástupcovia kultúrno-výchovných ustanovizní, orgánov samosprávy, ale aj reprezentanti záujmových zoskupení. Súčasťou konferencie je aj exkurzia po vybraných múzeách a múzejných zariadeniach v regióne horného Ponitria. Samostatná časť konferencie je venovaná workshopu s tvorivými dielňami, a to v skanzene vo Valaskej Belej  so zameraním na sklársku výrobu a v rodiacom sa múzejnom zariadení s expozíciou tradičného bývania v Diviakoch nad Nitricou – Mačov so zametaním na tradičné textilné techniky.

Základným zámerom celého projektu Múzejné križovatky je posilnenie partnerstva múzejníkov, výmena skúseností vo viacerých oblastiach múzejnej činnosti a rozvoj spolupráce, podporujúcej komunikáciu medzi múzejnými ustanovizňami, odborníkmi v oblasti verejnej a miestnej samosprávy i dobrovoľníkmi, usilujúcimi sa o zdarné pôsobenie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Tvorcovia  projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom, sú presvedčení, že ich aktivity prispejú k skvalitneniu poznania širokej verejnosti o múzejných ustanovizniach a fondoch v ich správe, podporia partnerstvo oboch regiónov a osobitým vkladom bude aj ich podiel a participácia na oživení turizmu a aktívneho cestovného ruchu týchto územno-administratívnych celkov.

Súčasťou projektu Múzejné križovatky je aj publikovanie príspevkov  z medzinárodnej konferencie v samostatnom zborníku a tiežvydanie spoločného prezentačného materiálu a propagácie muzeálií z fondov oboch partnerov.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom,


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri