Matričný úrad - informácie pre obyvateľov18. 3. 2020 14:55

Informujeme verejnosť, že matričný úrad MsÚ Prievidza neosvedčuje dokumenty.


Matričný úrad vybavuje matričnú agendu.  MsÚ je pre verejnosť zatvorený a osvedčovanie listín sa aktuálne nevykonáva. Ďakujem za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri