Materské školy v riadnej prevádzke od 18. januára 202115. 1. 2021 07:39

Oznamujeme rodičom, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú od 18.01.2021 v riadnej prevádzke.

Navštevovať materské školy môžu deti rodičov,
- ktorí pracujú v 1. línii a kritickej infraštruktúre,
- ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti,
- ktorým vykonávanie práce z domácnosti neumožňuje starať sa o dieťa predškolského veku.

Každé dieťa sa bude teda aj naďalej vzdelávať v tej materskej škole, v ktorej je zapísané, okrem MŠ na Ulici M. Mišíka, ktorá je dlhodobo zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Rodičia detí, ktorí pracujú v 1. línii a kritickej infraštruktúre a majú dieťa zapísané v MŠ na Ulici M. Mišíka, môžu svoje dieťa nahlásiť do MŠ, Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri