Materské školy dostanú novú výpočtovú techniku31. 7. 2014 07:15

Mesto Prievidza vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky. Na lepšie vybavenie sa tak môžu tešiť materské školy.

Na základe verejného obstarávania boli vysúťažené komponenty informačnej techniky. Tie poputujú do 11 materských škôl v meste Prievidza.
 
V materských školách pribudne nasledovná výpočtová technika:
1)     Počítač – 12 ks/5817,60 € s DPH
2)     Monitor – 13 ks/1138,80 € s DPH
3)     Klávesnica – 2 ks/8,86 € s DPH
4)     Myš – 2ks/4,19 € s DPH
5)     Dataprojektor k tabuli – 1ks/312,00 s DPH
6)     Notebook (klávesnica, myš) – 7 ks/4284,00 s DPH
                                 
Dodávateľom výpočtovej techniky do materských škôl je firma ISSO, s. r. o., Ulica A. Hlinku č. 40, Prievidza v celkovej sume  11 565,45 € s DPH.
 
V rámci dopĺňania výpočtovej techniky bolo do materských škôl zakúpené aj 19 kusov multifunkčných zariadení (skenery, tlačiarne, kopírky) v celkovej sume 3488,40 € s DPH.
 
Mesto si od tohto kroku sľubuje skvalitnenie výchovného a vzdelávacieho procesu  v materských školách.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri