Materská škola A. Mišúta oslávila tridsiate výročie26. 3. 2013 06:57

Minulý týždeň v Dome kultúry v Prievidzi oslávila Materská škola A . Mišúta Prievidza tridsiate výročie svojho založenia. Brány po prvýkrát otvorila 18. 3. 1983 ako prvá na vtedy novovybudovanom sídlisku Zapotôčky.

Zaujímavosťou je, že za tridsať rokov mala Materská škola A. Mišúta len dve riaditeľky. Prvou bola Anna Grausová a od roku 1991 vedie školu už 22 rokov Silvia Bošnovičová.
Nie vždy v minulosti vyzerala materská škola A. Mišúta tak ako teraz. „Pri svojom vzniku mala materská škola štyri triedy a dve oddelenia jasieľ. Pre veľký dopyt detí zriadili neskôr dve triedy aj v rodinnom dome na neďalekej ulici Ivana Krasku. V súčasnej podobe - so šiestimi triedami, funguje škola približne 18 rokov,“ prezradila dlhoročná riaditeľka materskej školy Silvia Bošnovičová. 

Škola so saunou

Táto materská škola sa môže pochváliť niečím, čo ostatné materské školy v Prievidzi nemajú. Je to sauna, pre ktorú mnohí rodičia zapisujú svoje deti práve do tejto školy.
„Saunu v našej materskej škole vybudovali pred 15 rokmi s cieľom pravidelne otužovať deti a podporovať tak ich zdravie. Vtedy mala podobné zariadenie v našom okrese jedine Materské škola v Bojniciach. Čo sa týka Prievidze, stále sme jedinou materskou školou so saunou,“ povedala Bošnovičová.

Zameranie školy

Sauna však nie je jediným lákadlom pre rodičov pri výbere materskej školy pre svoje ratolesti. Rozhodujúcim kritériom môže byť aj jej zameranie školy či programy, ktorým sa pedagógovia s deťmi venujú. „Našim zameraním je vytvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu. Ale máme aj iné programy, ako napríklad program enviromentálnej výchovy, v ktorom sa snažíme učiť deti ekologicky rozmýšľať a rozvíjať u nich enviromentálne cítenie. Náš program informačno-komunikačných technológií je zasa zameraný na rozvíjanie práce detí s počítačom, s interaktívnou tabuľou a digitálnymi hračkami,“ vymenovala riaditeľka Materskej školy A. Mišúta v Prievidzi.

Zmenili sa i deti

Nielen materská škola zmenila svoj vzhľad, rokmi sa menia aj povahové vlastnosti detí, ktoré ju navštevujú. Detí sú iné, ako boli pred 20 či 30 rokmi. „Deti sú teraz určite živšie, ale aj techniky zdatnejšie. Keď zalistujem v pamäti, pred dvadsiatimi rokmi stačili deťom farebné kocky s obrázkami, s ktorými sa dokázali hodiny hrať. Dnes sú náročnejšie na hračky a učebné pomôcky, čo je však spôsobené aj dobou a technickým pokrokov.“ vysvetlila Bošnovičová.

Bohatý program

Pri príležitosti 30. výročia materskej školy pripravili v Dome kultúry v Prievidzi učiteľky s deťmi bohatý program, ktorí sa páčil prítomným hosťom na čele s viceprimátorom Prievidze Ľubošom Maxinom i rodičom. Potvrdili to aj slová Heleny Dadíkovej, poslankyne mestského zastupiteľstva v Prievidzi. „Program bol pekný, pripravený na veľmi dobrej úrovni, dojal ma,“ povedala Dadíková. A čo popriať materskej škole na Ul. Mišúta do ďalších rokov?
„Hlavne veľa detí, dostatok finančných prostriedkov na zveľadenie interiéru i exteriéru, ale aj na učebné pomôcky. Ďalej veľa dobrých pedagógov a taktiež pevné múry,“ uzavrela Bošnovičová.

Branislav Bucák

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri