MATEMATICKÁ TRIEDA pre žiakov 6. ročníka ZŠ19. 5. 2010 15:19
  • Si žiakom 5. ročníka ZŠ?
  • Patrí matematika medzi tvoje obľúbené predmety?
  • Nebol si prijatý na 8 – ročné gymnázium?
  • Základná škola na Ul. Rastislavova v Prievidzi ti ponúka vhodnú alternatívu, ktorá ti dá šancu byť úspešnejší neskôr, napr. pri prijímacích skúškach na 4 – ročné gymnázium.
  • Príď si s rodičmi do 28.
mája pre prihlášku do matematickej triedy na ZŠ Rastislavova a budeš zaradený do výberu žiakov pre danú triedu.
  • Výber žiakov sa uskutoční 10. júna o 9,00 hod. v školskej jedálni v podobe matematického testu zostaveného na základe učiva z 5. ročníka.
  • Drž sa hesla tejto školy: „Každý môže byť úspešný!“
  • KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeň ZŠ

    Info servis