Máte zlý signál RTV Prievidza?20. 3. 2013 14:08

V poslednom čase zaznamenávame sťažnosti na zlý signál vysielania Regionálnej televízie Prievidza.

RTV Prievidza vysiela cez káblové rozvody spoločnosti Digi Slovakia a Inštal. Vysielanie cez spoločnosť Digi Slovakia je bezproblémové. Vysielanie cez spoločnosť Inštal je však potrebné vykonať preladenie zvukovej normy.

Spoločnosť INŠTAL  oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú problém so zvukom pri vysielaní televíznej stanice RTV Prievidza, aby si na svojich TV prijímačoch v menu našli ručné ladenie a zmenili zvukovú normu z BG na DK. V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné obrátiť sa na káblového operátora, ktorý zabezpečí naladenie TV prijímača. Kontakt na spoločnosť INŠTAL, Vladimír Revický, tel. 0905 619 126


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri