Marimbový recitál v galérii ArtPoint29. 5. 2014 10:03

V inovovanom kultúrnom priestore Kina Baník, dnes známom ako galéria mesta Prievidza – Art Point, sa v sobotu 14. júna 2014 o 17:00 uskutoční jedinečné hudobné podujatie – marimbový recitál. Na koncerte odznejú skladby komponované pre melodické bicie nástroje, z ktorých sa v súčasnosti najväčšej pozornosti dostáva práve marimbe. Základným princípom marimby, rovnako ako iných melodických bicích nástrojov, je rozozvučanie jednotlivých tónov (odborne nazývaných kamene) úderom paličky.

Program koncertu bude pestrý. Prispejú do neho i žiaci hudobného odboru - bicieho oddelenia ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici a Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

Hlavným umeleckým protagonistom koncertu bude prievidzsky rodák, hudobník, hráč na bicie nástroje a špecialista hry na marimbu Miroslav Greman. Narodil sa 17. apríla 1981 v Bojniciach. Vyrastal v Prievidzi na Dlhej ulici. Na Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi študoval od šiestich rokov. Učil sa hre na zobcovej flaute a trúbke, neskôr mu učarovala hra na bicích nástrojoch. V štúdiu hry na bicích nástrojoch pokračoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a na Janáčkovom Konzervatóriu v Ostrave, neskôr štúdium zavŕšil absolvovaním Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Špeciálne štúdiu hry ma marimbu sa venoval na jednosemestrálnom študijnom pobyte na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgard. Ako orchestrálny hráč na bicích nástrojoch pôsobil v Janáčkovej filharmónii v Ostrave, v Štátnej filharmónii Brno, v Národnom divadle v Brne, v Štátnej opere Banská Bystrica a v Slovenskej filharmónii. V súčasnosti pôsobí v Štátnej filharmónii Košice a ako pedagóg v Štátnom konzervatóriu v Košiciach.

Zvukové kaskády, ktoré Miroslav Greman ako sólový hráč na marimbu vie z nástroja vyčariť, uchvátia nielen ucho poslucháča, ale i jeho oko. Jeho virtuozita totiž hraničí so žonglérstvom.

Program koncertu tvoria efektné skladby súčasných svetových skladateľských kapacít, ktoré sa zaoberajú tvorbou pre melodické bicie nástroje ako sú Arvo Pärt (*1935), Paul Smadbeck (*1955), Mark Ford (*1962), Leonhard Waltersdorfer (*1993). Vrcholom koncertu bude brilantný Koncert pre marimbu a orchester No.2 od známeho brazílskeho skladateľa Ney Rosaura (*1952) v podaní Miroslava Gremana, ktorý ho v marci tohto roku úspešne naštudoval a interpretoval spoločne s Košickou filharmóniou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri