Máme radi svoje mesto, máme radi Prievidzu2. 2. 2012 14:18

Milí Prievidžania!
 
Mládežnícky parlament mesta Prievidza (neformálna mládežnícka skupina, ktorá predstavuje iniciatívny, nezávislý orgán mladých ľudí vo vzťahu k primátorke mesta Prievidza a poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza), v utorok 31.1.2012, symbolicky odštartoval kampaň s názvom: Máme radi svoje mesto, máme radi Prievidzu.

Kampaň bude trvať celý kalendárny rok 2012 . Podporu kampani vyjadrila Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky, primátor mesta Partizánske a podpredseda TSK pán Jozef Božik, politici v oblasti mládeže a mesto Prievidza. Súčasťou kampane bude organizovanie aktivít – na úpravu verejnej zelene nášho mesta, či kultúrne alebo pamätné podujatia. Prioritou kampane bude propagácia žiackych parlamentov, vytváranie lepších podmienok pre mladých a upevňovanie vzťahov s mládežou v partnerských mestách.
V tomto kalendárnom roku chceme uskutočniť projekt, "SME DETI EURÓPY", v ktorom dáme základným školám možnosť zviditeľniť svoje úspechy, ocenenia, talenty, spoluprácu s družobnými školami v zahraničí, prácu školských parlamentov a predovšetkým osláviť Deň Európy - 9. máj. Máme v pláne pokračovať v projekte Adoptuj si svoje ihrisko, uskutočniť stretnutie s vedením mesta Prievidza a zastupiteľstvom mesta Prievidza s mládežou a množstvo ďalších iných aktivít. Parlament však na zrealizovanie všetkých svojich aktivít, podujatí alebo projektov potrebuje veľké množstvo mladých ľudí. Preto vyzývame mladých ľudí: Ak máte radi svoje mesto, ak v ňom chcete niečo zmeniť alebo zlepšiť, neváhajte a pridajte sa k nám, k Mládežníckemu parlamentu mesta Prievidza. Stretávame sa každý piatok o 17:00 v KaSS Prievidza.
 
 
 
Branislav Gigac
Predseda MPPD
 
 

plagát na stiahnutie : ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri