Malá krajina – veľké osobnosti 2014Lorem ipsum dolor sit amet 29. 5. 2015 08:09

V stredu 27. júna 2015 bola v priestoroch Základnej školy na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi otvorená vernisáž výtvarných a literárnych prác detí a žiakov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Malá krajina – veľké osobnosti. Slávni a naši 2014“.

Do súťaže bolo prihlásených takmer 240 prác z 55 miest celého Slovenska. Žiaci súťažili v štyroch rôznych kategóriách na tému „Najsilnejší ľudia nie sú vždy tí, ktorí vyhrajú, ale tí, ktorí sa nevzdajú, keď prehrajú.“
Garantom súťaže bola v tomto ročníku reprezentantka SR v basketbale Zuzana Žirková, rodáčka z Prievidze. Vzhľadom na zdravotné problémy ju na otvorení vernisáže zastúpila jej mama pani Jana Žirková, ktorá spolu s poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a predsedníčkou komisie školstva a kultúry pani Helenou Dadíkovou, metodičkou odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Beatou Révayovou a riaditeľkou školy Mgr. Helenou Konečnou odovzdali ceny deťom a žiakom z rôznych kútov Slovenska.
Galériu všetkých prác si môžete pozrieť aj vy v priestoroch školy alebo na jej webovom sídle http://www.zssafarikapd.edu.sk/pages/mala_krajina_velke_osobnosti_2014.html


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri