Ľudské práva očami detí23. 9. 2013 14:03

V Základnej škole na Ul. P. J. Šafárika sa venujú  téme o ľudských právach vo výchove  a vzdelávaní detí veľkú pozornosť. Zaoberajú sa touto témou nielen na vyučovaní príslušných predmetov, ale aj zapojením sa do súťaží.

V minulom školskom roku   sa zapojili do 1. ročníka výtvarno – literárnej súťaže  Ľudské práva očami detí.  Výtvarné práce dvoch žiačok  - Kristíny  Horváthovej a Viktórie Dudkovej  z 2. B triedy pod vedením Mgr. J. Homolovej  boli vybrané medzi 19 najlepších prác v rámci Slovenska. Práce budú formou putovnej výstavy prezentované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatiach venovaných ľudskoprávnej téme.
Viktória Dudková zviditeľnila náš región aj v iných výtvarných celoslovenských súťažiach:  Dielo tvojich rúk – 2. miesto, Pomáhajme ohrozeným druhom – 1. miesto v rámci Slovenska.

Autorka článku: Mgr. H. Konečná, riad. školy


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri