Ľudoví umelci vzdali hold najstaršiemu z nich – Jánovi ReisoviLorem ipsum dolor sit amet 12. 5. 2010 20:34
Aj tohtoročné Prievidzské mestské dni, ktoré sa konajú pravidelne v polovici mája, otvorilo tradičné podujatie prezentujúce umenie našich predkov, Ulička ľudových remesiel. Obyvatelia i návštevníci mesta si mohli v rámci nej prezrieť ukážky ľudovej tvorivosti a umu v podobe tradičných výrobkov z dreva, kože, slamy či šúpolia, ale aj výrobky z keramiky, drôtu, ručne tkané koberce, maľované kraslice a medovníky.
Takmer tridsať výrobcov zo všetkých kútov Slovenska slávnostne prijal v obradnej sieni Mestského domu primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár, ktorý sa im v krátkom príhovore poďakoval za to, že uchovávajú tradície predchádzajúcich pokolení a udržiavajú ľudovú tvorbu pri živote. Na prijatí sa zúčastnil aj najstarší ľudový umelec z Prievidze, zaoberajúci sa výrobou kožených výrobkov a bičov, Ján Reis, ktorý sa v týchto dňoch dožil významného životného jubilea - deväťdesiatich rokov. Ani tento vysoký vek mu nezabránil opäť sa zúčastniť v typickom ľudovom odeve na Uličke ľudových remesiel, kde prijal blahoželanie primátora mesta a občanov Prievidze a kde predviedol tradičné práskanie bičom, ktoré patrí ku koloritu Prievidzských mestských dní.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri