Ľuboš Jánošík s ocenením13. 5. 2014 07:27


Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE udelila ocenenie - ĎAKOVNÝ LIST riaditeľovi Letiska Prievidza Ľubošovi Jánošíkovi.

Dňa 8. mája 2004 v rámci záverečného ceremoniálu 7. ročníka medzinárodných plachtárskych pretekov FCC GLIDING na letisku Prievidza odovzdali toto ocenenie  predseda predstavenstva OOCR RHNB a viceprimátor mesta Bojnice Ing. Zdenko Priehoda a výkonný riaditeľ Jozef Tomík. Oblastná organizácia cestovného ruchu udelila pánovi Jánošíkovi toto ocenenie za 10 rokov činnosti spojenej s letiskom Prievidza, za pozoruhodné výsledky, ktoré dosihol ako pilot a aj ako vynikajúci riadiaci pracovník. Vďaka jeho činnosti je letisko vybavené tak, že môže organizovať medzinárodné preteky, na ktoré prichádza veľa domácich a zahraničných účastníkov, ktorých pobyt pôsobí priaznivo na rozvoj našej destinácie a ktorí informácie o nej šíria ďalej do sveta. Za jeho svedomitú prácu v prospech  letiska, Aeroklubu Prievidza a rozvoja regiónu Hornej Nitry mu patrí úprimná a veľká vďaka.
Spolu s ďakovným listom bol ocenenému odovzdaný regionálny produkt - sklený “Anjel strážny”, ktorého vyrobil Peter Dolinaj v sklárskom skanzene “Sklený sen” vo Valaskej Belej.

Ľuboš Jánošík sa narodil 26.11.1968 v Považskej Bystrici. Je ženatý a býva v Prievidzi. Do Aeroklubu Prievidza prišiel ako záujemca o bezmotorové lietanie v roku 2004. Po úspešnou ukončení teoretického a praktického výcviku získal v roku 2006 preukaz spôsobilosti Pilot vetroňov. Lietal na vetroňoch typu L13 Blaník, L23 Super Blaník, VSO 10, ASW 15, Discus a Twin Astir. Po získaní praktických letových skúseností na vetroňoch získal v roku 2007 aj kvalifikáciu letového inštruktora na vetroňoch.
V roku 2007 bol zaradený do teoretického a praktického výcviku na získanie preukazu spôsobilosti Súkromný pilot letúnov na type WT9 Dynamic. Po úspešnom teoretickom a praktickom preskúšaní na Leteckom úrade v Bratislave v roku 2008 získal preukaz Súkromného pilota letúnov s kvalifikáciou triedy Jednomotorové letúny (PPL (A) – SEP(L)). V Aeroklube Prievidza lieta na letúnoch WT9 Dynamic, Cessna 182, Zlín Z-43. Po nalietaní potrebného počtu letových hodín na letúnoch v roku 2010 získal aj kvalifikáciu na vykonávanie aerovlekov. Tak sa stal z neho vysokokvalifikovaný vedúci letovej prevádzky Aeroklubu Prievidza a riaditeľ letiska Prievidza, ktoré má štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou leteckou dopravou, so všetkými potrebnými kvalifikáciami.


Pod organizačným vedením Ľuboša Jánošíka sa v roku 2008 začala príprava a výstavba areálu letiska Prievidza na usporiadanie vrcholného podujatia v roku 2010 a to 31. FAI Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní 2010 Prievidza, Slovensko ( 31st FAI WGC 2010 ). Už v roku 2009 boli k dispozícii pre účastníkov pred závodu 31st FAI WGC novopostavená budova so sociálnym zariadením, ubytovacie zariadenie v podobe chatiek a novo pripravený priestor na kempovanie na letisku Prievidza. Od roku 2007 je Ľuboš Jánošík kľúčovou osobou organizačného výboru za Aeroklub Prievidza, ktorý každoročne organizuje na letisku Prievidza Flight Challenge Cup Gliding (FCC Gliding), ktorý sa v tomto roku koná už ako 7. ročník. Každoročne organizuje Letecké tréningové tábory pre pilotov vetroňov z Česka, Nemecka, Rakúska, Slovinska a súťaž v bezmotorovom lietaní TOPGUN. V roku 2014 vedie organizačný výbor na prípravu Plachtárskych majstrovstiev SR 2014, ktoré budú na letisku Prievidza od 13. do 23.8.2014.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri