Lockdown znamená zatvorené športoviská25. 11. 2021 10:29

Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od dnes, t.j. od 25. novembra 2021. Uvedené opatrenia sa dotknú aj režimu na športoviskách.

Opatrenia vyplývajúce z núdzového stavu sa dotknú aj športovísk v meste Prievidza:

-Počas trvania lockdownu bude krytá plaváreň zatvorená. Prvým dňom zatvorenia je 25.november 2021.

-Športová hala bude pre verejnosť zatvorená. Športová hala bude otvorené len pre výkon profesionálnych súťaží športového charakteru.
 
-Zimný štadión bude počas trvania lockdownu bude pre verejnosť zatvorený.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri