Liturgické slávenia v Prievidzi počas Vianoc20. 12. 2012 10:03

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Vianoce v prievidzských kostoloch.

Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza-mesto)

24.12.2012, pondelok (Štedrý deň)
6:00
16:00 vigília (detská)
24:00 polnočná
25.12.2012, utorok (Narodenie Pána) 7:30
9:00
10:30
15:00 jasličková pobožnosť
18:00
26.12.2012, streda (Svätého Štefana, prvého mučeníka) 7:30
9:00
10:30
18:00
31.12.2012, pondelok (Svätého Silvestra, pápeža) 6:00
16:00 s prezentáciou o roku 2012 vo farnosti
23:30 pobožnosť s požehnaním o 24:00
1.1.2013, utorok (Panny Márie Bohorodičky)
7:30
9:00
10:30
18:00
6.1.2013, nedeľa (Zjavenie Pána)
7:30
9:00
10:30
18:00

Kostol Najsvätejšej Trojice (kláštor piaristov)

24.12.2012, pondelok (Štedrý deň)
6:45
16:00 vigília
24:00 polnočná
25.12.2012, utorok (Narodenie Pána) 6:45
9:30
11:00
26.12.2012, streda (Svätého Štefana, prvého mučeníka) 6:45
9:30
11:00
31.12.2012, pondelok (Svätého Silvestra, pápeža) 6:45
16:00 s pobožnosťou
1.1.2013, utorok (Panny Márie Bohorodičky)
6:45
9:30
11:00
6.1.2013, nedeľa (Zjavenie Pána)
6:45
9:30
11:00

Farský kostol sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi (Zapotôčky)

24.12.2012, pondelok (Štedrý deň)
16:00 vigília
24:00 polnočná
25.12.2012, utorok (Narodenie Pána) 8:00
10:00
18:30
26.12.2012, streda (Svätého Štefana, prvého mučeníka) 8:00
10:00
18:30
31.12.2012, pondelok (Svätého Silvestra, pápeža) 16:00 s pobožnosťou
23:30 pobožnosť s požehnaním o 24.00
1.1.2013, utorok (Panny Márie Bohorodičky)
8:00
10:00
18:30
6.1.2013, nedeľa (Zjavenie Pána)
8:00
10:00
18:30

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (mariánsky na cintoríne)

24.12.2012, pondelok (Štedrý deň)
24:00 polnočná
25.12.2012, utorok (Narodenie Pána) 9:00
15:00 gréckokatolícka liturgia
26.12.2012, streda (Svätého Štefana, prvého mučeníka) 9:00
15:00 gréckokatolícka liturgia
31.12.2012, pondelok (Svätého Silvestra, pápeža) 16:00 s pobožnosťou
1.1.2013, utorok (Panny Márie Bohorodičky)
9:00
15:00 gréckokatolícka liturgia
6.1.2013, nedeľa (Zjavenie Pána)
9:00
10:30 gréckokatolícka liturgia a posvätenie vody

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

24.12.2012, pondelok (Štedrý deň)
16:00
25.12.2012, utorok (1. slávnosť vianočná) 9:30
26.12.2012, streda (2. slávnosť vianočná s Večerou Pánovou) 9:30
30.12.2012, nedeľa 9:30
31.12.2012, pondelok (Silvester) 16:00
1.1.2013, utorok (Nový rok)
9:30
6.1.2013, nedeľa (Zjavenie Krista Pána mudrcom)
9:30


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri