Liturgické slávenia v Prievidzi počas Veľkej noci28. 3. 2013 11:11

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb, obradov a poklôn, ktoré sú naplánované na Veľkú noc v prievidzských kostoloch.

Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza-mesto)

Zelený štvrtok 28.3.
Svätá omša Pánovej večere o 18:00
Poklona do 21:00
Veľký piatok 29.3. Krížová cesta o 9:00
Obrady utrpenia a smrti Pána o 15:00
Celonočná poklona pri Božom hrobe od 16:15
Biela sobota 30.3. Ranné chvály o 7:00
Celodenná poklona do 17:30
Spievané vešpery o 18:00
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 31.3. Sväté omše:
7:30
(s požehnaním jedál)
9:00
(s požehnaním jedál)
10:30
18:00
Veľkonočný pondelok 1.4. Sväté omše:
7:30
9:00
18:00

Kostol Najsvätejšej Trojice (kláštor piaristov)

Zelený štvrtok 28.3.
Svätá omša Pánovej večere  o 18.30
Veľký piatok 29.3. Obrady utrpenia a smrti Pána o 18.30
Biela sobota 30.3. Ranné chvály o 7.30
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 31.3. Sväté omše
6.45
9.30
11.00
Veľkonočný pondelok 1.4. Sväté omše:
6.45
9.30
11.00

Farský kostol sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi (Zapotôčky)

Zelený štvrtok 28.3.
Svätá omša Pánovej večere o 18:00
Poklona do 20:30
Veľký piatok 29.3. Krížová cesta o 10:00
Obrady utrpenia a smrti Pána o 15:00
Poklona krížu do 20:30
Biela sobota 30.3. Ranné chvály o 7:30
Poklona do 18:15
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 31.3. Sväté omše:
8:00
(s požehnaním jedál)
10:00
(s požehn. jedál)
18:00 vešpery
18:30
Veľkonočný pondelok 1.4. Sväté omše:
8:00
18:00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (mariánsky na cintoríne)

Zelený štvrtok 28.3.
Krížová cesta o 24:00
Veľký piatok 29.3. Gréckokatolícke obrady Veľkého piatku  o 15:00 (veľká večiereň s uložením pláštenice do hrobu)
Biela sobota 30.3. Gréckokatolícke obrady o 16:00 (veľká večiereň s liturgiu sv. Bazila Veľkého)
Veľkonočná nedeľa 31.3.

Gréckokatolícke obrady vzkriesenia (utiereň vzkriesenia) o 6:00
Gréckokatolícka sv. liturgia, požehnanie jedál a myrovanie o 7:00

Svätá omša o 9:00

Veľkonočný pondelok 1.4. Svätá omša o 9:00

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

Zelený štvrtok 28.3.
Veľký piatok 29.3. Služby Božie na Veľký piatok s prislúžením Večere Pánovej o 9:30
Biela sobota 30.3.
Veľkonočná nedeľa 31.3. Slávnostné služby Božie o 9:30
Veľkonočný pondelok 1.4. Služby Božie o 9.30


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri