Liturgické slávenia počas Vianočných sviatkov22. 12. 2016 12:03

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Vianoce v prievidzských kostoloch.

Rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

24.12.2016 – sobota - Štedrý večer - 16:00
25.12.2016 – nedeľa - 1. slávnosť vianočná - 9:30
26.12.2016 – pondelok - 2. slávnosť vianočná – Večera Pánova - 9:30 
31.12.2016 – sobota - Silvester - 16:00
1.1.2017 – nedeľa - Nový rok - 9:30
6.1.2017 – piatok - Zjavenie Krista Pána mudrcom - 9:30
8.1.2017 – nedeľa - 1. nedeľa po Zjavení - 9:30


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri