Liturgické slávenia počas Vianočných sviatkov15. 12. 2015 11:05

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Vianoce v prievidzských kostoloch.

Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza - mesto)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
6.00
16.00
24.00
polnočná
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
7.30
9.00
10.30
18.00
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
7.30
9.00
10.30
18.00
Nedeľa
27. 12. 2015
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
7.30
9.00
10.30
18.00
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
6.00
14.00 adorácia
15.30 ďakovná pobožnosť
16.00 sv. omša
24.00 požehnanie
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
7.30
9.00
10.30
18.00
Nedeľa
3. 1. 2016
2. nedeľa po narodení Pána
7.30
9.00
10.30
18.00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
7.30
9.00
10.30
18.00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (na cintoríne)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
24.00
polnočná
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
9.00
10.30
gréckokatolícka svätá liturgia s myrovaním
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
9.00
10.30
gréckokatolícka svätá liturgia
Nedeľa
27. 12. 2015
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
9.00
10.30
gréckokatolícka svätá liturgia
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
16.00
s pobožnosťou
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
9.00
15.00
gréckokatolícka svätá liturgia s myrovaním
Nedeľa
3. 1. 2016
2. nedeľa po narodení Pána
9.00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
9.00
15.00
gréckokatolícka svätá liturgia,
veľké svätenie vody, myrovanie

Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristi)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
6.45
16.00
24.00
polnočná
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
6.45
9.30
11.00
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
6.45
9.30
11.00
Nedeľa
27. 12. 2015
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
6.45
9.30
11.00
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
6.45
16.00 s pobožnosťou
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
6.45
9.30
11.00
Nedeľa
3. 1. 2016
2. nedeľa po narodení Pána
6.45
9.30
11.00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
6.45
9.30
11.00

Sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi (Zapotôčky)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
16.00
22.00
24.00
polnočná
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
8.00
10.00
19.00
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
8.00
10.00
19.00
Nedeľa
27. 12. 2015
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
8.00
10.00
17.00 koncert
19.00
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
16.00
s pobožnosťou
23.30 - 24.00
tichá adorácia s požehnaním
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
8.00
10.00
19.00
Nedeľa
3. 1. 2016
2. nedeľa po narodení Pána
8.00
10.00
19.00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
8.00
10.00
19.00

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý večer
16:00
Piatok
25. 12. 2015
1. slávnosť vianočná
9:30
Sobota
26. 12. 2015
2. slávnosť vianočná - prisluhovaná Večera Pánova
9:30
Nedeľa
27. 12. 2015
Nedeľa po Vianociach
9:30
Štvrtok
31. 12. 2015
Silvester
16:00
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
9:30
Nedeľa
3. 1. 2016
Nedeľa po Novom roku
9:30
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Krista Pána mudrcom
9:30

Farský kostol Krista Kráľa (Veľká Lehôtka)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
24:00
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
10:30
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
10:30
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
17:00
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
10:30
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
10:30

Kostol sv. Jozefa Robotníka (Hradec)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
7:00
24:00
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
10.30
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
7:45
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
15:00
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
9:00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00

Kostol sv. Cyrila a Metoda (Malá Lehôtka)

Štvrtok
24. 12. 2015
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
22:00
Piatok
25. 12. 2015
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00
Sobota
26. 12. 2015
Svätého Štefana, prvého mučeníka
9:00
Štvrtok
31. 12. 2015
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
14:00 (bohoslužba slova)
Piatok
1. 1. 2016
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
9:00
Streda
6. 1. 2016
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri