Likvidácie a rekonštrukcie pozostatkov ihrísk29. 7. 2013 08:30

V týchto dňoch  mohli obyvatelia zaznamenať likvidáciu nefunkčných detských ihrísk a športovísk v Prievidzi. V mnohých prípadoch sa odstraňujú už len samostatne stojace poškodené bránky, stĺpiky, či iné pozostatky ihrísk, často krát ohrozujúce bezpečnosť detí. 

Spoločnosť UNIPA, spol. s r. o., vykonávala v prvej polovici roka 2013 na základe miestnej obhliadky a spracovanej fotodokumentácie pasportizáciu detských pieskovísk, preliezok a športových zariadení na území mesta. Zo zistených informácií bol stanovený ďalší postup opráv.

Pasportizácia slúži na presné zdokumentovanie technického stavu a bezpečnosti detských ihrísk a športovísk. Po odstránení starých a nevhodných komponentov na športoviskách budú niektoré veľmi poškodené časti vymieňané za nové. Postupne bude obnovené aj vyznačenie hracích plôch. Viaceré ihriská vzhľadom na ich znehodnotený stav budú vyradené z prevádzky. Mesto v tomto smere zmenilo koncepciu a na miesto malých detských ihrísk ide budovať veľké centrálne detské ihriská. Chceme docieliť, aby postupne malo každé sídlisko jedno veľké centrálne ihrisko spĺňajúce všetky bezpečnostné normy. Už v týchto dňoch sa začala výmena poškodených dielov na detských ihriskách a obnova ich náterov.

Obnove detských ihrísk a športovísk predchádzala výmena piesku v detských pieskoviskách. Mestská spoločnosť UNIPA vykonala v mesiacoch apríl a máj výmenu piesku v detských pieskoviskách a pieskoviskách materských škôl na území celej Prievidze. V materských školách  je 36 pieskovísk a v meste  je 31 detských ihrísk. V rámci údržby budú na nich vykonané revízie a ich cieľom je odstránenie nedostatkov a zanedbanej údržby z minulosti.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri