Lidice 2018Lorem ipsum dolor sit amet 16. 5. 2018 13:17

Medzinárodná detská výtvarná, literárna a fotografická súťaž LIDICE bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detí z českej obce Lidice zavraždených v roku 1942 nemeckými nacistami a všetkých ďalších detských obetí vojen. Táto výstava získala počas svojej histórie medzinárodný ohlas a stala sa jednou z najväčších a najstarších výstav detskej tvorby v Európe i vo svete.


46. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2018 mal hlavnú tému VODA. V tomto ročníku bolo do súťaže zaregistrovaných 29 967 prác zo 79 krajín sveta. Len zo Slovenska bolo prihlásených 2721 prác. Centrum voľného času v Prievidzi poslalo do súťaže výtvarné práce zo záujmového útvaru Tvorivé dielne, ktorý vedie Mgr. V. Teslíková a fotografie zo záujmového útvaru Fotoklub Junior, pod vedením p. M. Malichovej.

Autori výtvarných a fotografických prác získali v medzinárodnej súťaži čestné uznania:
Katka Prochásková, 6 rokov (výtvarná práca)
Barbora Bařinová, 13 rokov (fotografia)
Kristián Sitár, 14 rokov (2 x fotografia)

Teší nás, že spomedzi toľkých prác, získali ocenenie až traja členovia našich záujmových útvarov. Srdečne im blahoželáme a prajeme im ešte veľa takýchto úspechov. Viac informácií sa dočítate TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri