Letný tábor zadarmo8. 7. 2015 09:02

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s druhým sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov.

Pobyt sa uskutoční v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní/7 nocí.
Bližšie informácie môžu rodičia získať  na Mestskom úrade, sociálnom oddelení  v Prievidzi,  Hviezdoslavova ul. č. 3, budova Priemstavu, V. poschodie č. dverí 501, č. telefónu: 046/5179407, 0904 752 664, kde Vám vydajú aj  žiadosti. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri