Letné tábory s CVČ15. 4. 2019 09:17

Centrum voľného času v Prievidzi ponúka pre všetkých rodičov možnosť využiť letné tábory na umiestnenie detí počas letných prázdnin.

Program:

Prihláška :

Info servis