Letná turistická sezóna s novinkou9. 6. 2017 08:56

Letná turistická sezóna v Prievidzi začne s novinkou, ktorá môže pomôcť hlavne návštevníkom.

Referát obchodu a cestovného ruchu mesta Prievidza spoločne s Turisticko informačnou kanceláriou pripravuje nový produkt cestovného ruchu, turistického sprievodcu formou aplikácie do mobilných telefónov.

„Touto formou chceme spracovať všetky zastavenia veľkého i malého okruhu Zlatej prievidzskej cesty. Ide o 3 D virtuálnu prehliadku s možnosťou on-line a off-line pre PC, mobily a tablety s hlasovým komentárom, orientačnou mapou, Google maps, abecedným vyhľadávaním, náhľadmi 3 D fotografií v rôznych jazykových mutáciách," upresnila Ivona Vojtášová, vedúca  referátu obchodu a cestovného ruchu.

Nová mobilná aplikácia má za cieľ návštevníkom i obyvateľom mesta ponúknuť nové možnosti ako spoznať zaujímavosti mesta Prievidza už na začiatku letnej sezóny. Letnú sezónu chce mesto Prievidza opätovne doplniť aj o obľúbené kultúrne podujatia a premietanie filmov na námestí a prilákať tak obyvateľov do centra mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri