Lekárska služba prvej pomoci počas Vianoc, Silvestra a Nového rokuLorem ipsum dolor sit amet 17. 12. 2014 12:11

S blížiacim sa obdobím vianočných sviatkov a Nového roku, Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK venuje zvýšenú pozornosť zlepšovaniu informovanosti v oblasti zdravotnej i lekárenskej starostlivosti.

V zmysle platnej legislatívy a so zreteľom na jednoduché a rýchle vyhľadávanie informácií o lekárskej službe prvej pomoci, Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie TSK určuje každý mesiac rozpis lekárskych služieb, ktorý zverejňuje na webovom sídle TSK.
Na adrese http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/zdravotnictvo/rozpis-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci.html?page_id=46215  nájdu občania TSK komplexné informácie o mieste, čase a dátume vykonávania lekárskej služby prvej pomoci, ako aj zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na celý mesiac, vrátane vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku.
Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK vedie a pravidelne aktualizuje aj verejne prístupnú databázu lekárenských pohotovostných služieb, poskytovaných v rámci Trenčianskeho kraja.
Už od 1. decembra 2014 má verejnosť k dispozícii na adrese http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostnasluzba.html?page_id=17547 rozpis lekárenských pohotovostných služieb všetkých okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie Vianoc, Silvestra a Nového roku. Rozpis lekárenských pohotovostí je vypracovaný v súlade s návrhmi, ktoré Trenčianskemu samosprávnemu kraju predložili predstavitelia miestnych lekárnických komôr, každý samostatne za svoj región.
Každý občan tak môže získať prostredníctvom portálu TSK v priebehu niekoľkých sekúnd informácie o tom, ktorá lekáreň v danej lokalite slúži pohotovosť, v akom čase je otvorená, k dispozícii je aj meno zodpovedného farmaceuta, telefonický kontakt na lekáreň a jej presná adresa, spolu s orientačným náhľadom mapy vrátane GPS navigácie. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri