Ladislav Gajdoš: Spovednica arcibiskupa Bezáka25. 3. 2015 11:33

V stredu 25 marca bude na námestí slobody inštalované dielo akad. Sochára Ladislava Gajdoša „Spovednica arcibiskupa Bezáka“

Najnovším dielom Akademického sochára L. Gajdoša zo vzácnych a ojedinelých, spoločensko-kritických diel je v tomto roku „Spovednica arcibiskupa Bezáka" (epoxid, výška 250 cm). Má podobu štylizovanej biskupskej čiapky s dvoma hrotmi a otvoreným vnútorným priestorom i so zamrežovaným okienkom. Na povrchu plastiky sú ako reliéfne kresby vyryté symbolické figuratívne motívy a texty. Sú to rôzne bizardné postavy a postavičky, mutanti a znepokojujúce obludy zo sveta fantázie a reality. Pri nich sú slová - výzvy, odkazy inšpirované kresťanským Desatorom Božím a v širšom kontexte aj etikou, zákonmi a normami ľudskej spravodlivosti, cnosti, dobra a zodpovednosti vedomia a svedomia dneška i budúcnosti.

Toto dielo je popri publikáciách o kauze „Bezák" ojedinelé a unikátne. Bolo trpko inšpirované medializovaným prípadom arcibiskupa Bezáka. Vatikán túto osobnosť vysokého katolíckeho kléru za stále nevyjasnených resp. neznámych okolností prísne izoloval, v súčasnosti v prostredí kláštora v Taliansku.

Plastika Ladislava Gajdoša nabáda, nielen veriacich, k rozjímaniu, očiste i k etickej, ľudskej zodpovednosti všetkých, za všetky činy a skutky, ktoré sprevádzajú ich život, myslenie a konanie.

Akademický sochár Ladislav Gajdoš (1940) je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1959-65, prof. Kostka). Dlhé roky žil v emigrácii v západnom Nemecku (BRD). Po návrate do Československa stratil protiprávne ateliér v Bratislave.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
umelecký historik


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri