Kurzy opatrovania24. 7. 2018 08:44

Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára kurzy opatrovania pre dospelých a opatrovania detí.

Kurz opatrovania  pre dospelých sa uskutoční v termíne od  04.09.2018 do 28.09.2018.
- cena za 226 hodinový kurz je 300,00 €
- možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz opatrovania  detí sa uskutoční v termíne od 05.10. do 31.10. 2018.
- cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €
- možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov, resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.
Kurz je rozdelený na časť : teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku) a praktickú.


Pre koho je kurz určený :

-    nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
-    opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
-    hracie centrá pre detí a pod.
-    študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
-    mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa

Informácie :
osobne na adrese : Slovenský Červený kríž,
                           Staničná č.2, Prievidza,
tel. č. :                 046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail :               prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri