Kurz opatrovania dospelých 202022. 6. 2020 08:24

Slovenský červený kríž otvára Kurz opatrovania dospelých vo viacerých termínoch.

Slovenský červený kríž otvára Kurz opatrovania dospelých v nasledovných termínoch:
20.07. – 21.08.2020
14.09. – 16.10.2020
12.11. – 15.12.2020

Cena 226 hodinový kurzu je 350,00 €. Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz preplatiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informácie získate osobne na adrese:
Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza,
tel. č.: 046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail: prievidza@redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri