Kúpele Bojnice v prezentáciach6. 6. 2014 07:52

Po roku, v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi súťažili v prezentovaní Kúpeľov Bojnice. Prezentácie boli v programe PowerPoint, ale i programe Prezzi. Porota, ktorej predsedníčkou bola Ing. Katarína Balážová – vedúca oddelenia marketingu v Kúpeľoch - bývalá žiačka školy, hodnotila úroveň prezentovania, nápad, výtvarné úpravy, animácie ...

„Kúpele Bojnice  už viac rokov  na tejto súťaži spolupracujú. Žiaci školy, po exkurzii v našich kúpeľoch, pripravujú prezentácie kúpeľov,  liečební, relaxačných pobytov...  Spomínam si na jednu veľmi kvalitnú 3D prezentáciu apartmánu v našom najmodernejšom liečebnom dome Lysec. Rada sem chodím do poroty, nakoniec, kto sa nerád vracia do svojej „alma mater“?“ zhodnotila súťaž K. Balážová.

Ceny venované Riaditeľstvom Kúpeľov Bojnice  – voľný vstup do vodného sveta, saunového sveta, wellness, tričká  – získali :

3.A - 1. Dadová Bianka, 2. Grolmusová Nikola, 3. Brániková Katarína;
3.C - 1. Tarabčíková Kristína, 2. Šimurková Denisa, 3. Hudec Milan.

„Žiaci radi súťažia a som rád, keď vidím práve ich rivalitu pri prezentovaní našich blízkych kúpeľov medzinárodného významu.  Tieto skúsenosti z prezentácií sa im isto zídu pri osobných pohovoroch do zamestnania, na vysokých školách pri tvorbe projektov. Získavajú sebavedomie, učia sa vyjadrovať, obhajovať svoje názory ...  A kúpeľníctvo je jedna maturitná otázka, takže sa im to o rok zíde,“ dodal riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Vida, ktorý sa zúčastnil odovzdávania cien.

Víťazom blahoželáme.
A vás, ktorí ste ešte v Kúpeľoch Bojnice neboli, tam pozývame

Stanislav Malega, učiteľ Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri