Kultúrne akcie zrušené10. 3. 2020 11:13

Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od  10.3.2020 do 31.3.2020, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie.

Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od  10.3.2020 do 31.3.2020, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie ako aj podujatia a akcie menšieho charakteru vo všetkých zariadeniach, ktoré má v správe, a to:
Dom kultúry Prievidza, Ul. F. Madvu 11
Kultúrny dom Necpaly, Na Záhumní 2
Kultúrny dom Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 51
Kultúrny dom Veľká Lehôtka , Ul. Podhorská 79
Kultúrny dom Hradec, Ul. 1. mája 17
Knižnica M. Mišíka, pobočka DK, Ul. F Madvu 11
Knižnica M. Mišíka, pobočka Zapotôčky, budova ZŠ, Ul. P. Dobšinského 5
Knižnica M. Mišíka, pobočka Kopanice, budova CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14
Kino Baník Prievidza, Ul. M.R. Štefánika 1

Opatrenie na predchádzanie  vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 realizujeme v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie  spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 vzhľadom k tomu, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje vysoké riziko  ďalšieho šírenia tohto ochorenia.

Kultúrne a spoločenské stredisko  ruší všetky kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré boli plánované do 31.3.2020,  s výnimkou predstavenia RND „Mužské oddelenie“, ktoré sa presúva na neskorší termín. Vstupenky zostávajú v platnosti. O náhradnom termíne budeme našich klientov, po dohode s RND, včas informovať.

Zakúpené vstupenky na ostatné zrušené podujatia je možné vrátiť v pokladni Domu kultúry, Ul. F. Madvu 11, v pracovných dňoch, v čase od 07.00 do 12.00 hod a od 12.30 – 18.00 hod,  avšak až po termíne ukončenia predbežných opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, t.j. od  1.apríla 2020.

Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri